The Simply Theodoric - Houses Of The Holy

Ryssgraven

Posted Jan. 19, 2016, 9:59 p.m. By theodoric

Är inte Ryssgraven ett fantasieggande namn. Det finns många olika uppfattningar om varifrån namnet härstammar. Traditionen säger att ryssarna grävde sig ut här sedan de plundrat Sigtuna på 1100-talet. Det som talar emot det är att på gamla kartor är namnet Ryssgraven placerat på näset mellan Mälarvikarna. Det skulle mer tyda på att man begravde de ryssar som dödats i strider. Om man tittar på ekoljudsfoton av sjöbotten vid Ryssgraven är det många cigarrformade objekt som skulle kunna vara små båtar. Spännande!